synonim anachronizm

odm. anachronizm, anachronizmach, anachronizmami, anachronizmem, anachronizmie, anachronizmom, anachronizmowi, anachronizmów, anachronizmu, anachronizmy