synonim dance

odm. dance'owy, dance'owa, dance'ową, dance'owe, dance'owego, dance'owej, dance'owemu, dance'owi, dance'owych, dance'owym, dance'owymi, niedance'owa, niedance'ową, niedance'owe, niedance'owego, niedance'owej, niedance'owemu, niedance'owi, niedance'owy, niedance'owych, niedance'owym, niedance'owymi