synonim refleks

odm. refleks, refleksach, refleksami, refleksem, refleksie, refleksom, refleksowi, refleksów, refleksu, refleksy