synonim rybki albo akwarium

odm. Rybka, Rybce, Rybkach, Rybkami, Rybką, Rybkę, Rybki, Rybko, Rybkom, Rybkowie, Rybków