synonim samowładztwo

odm. samowładztwo, samowładztw, samowładztwa, samowładztwach, samowładztwami, samowładztwem, samowładztwie, samowładztwom, samowładztwu