synonim zagonek

odm. zagonek, zagonka, zagonkach, zagonkami, zagonki, zagonkiem, zagonkom, zagonkowi, zagonków, zagonku