synonim bardotka

odm. bardotka, bardotce, bardotek, bardotkach, bardotkami, bardotką, bardotkę, bardotki, bardotko, bardotkom