synonim ekscentryk

odm. ekscentryk, ekscentrykach, ekscentrykami, ekscentryki, ekscentrykiem, ekscentrykom, ekscentrykowi, ekscentryków, ekscentryku