synonim którego

odm. który, która, którą, które, którego, której, któremu, których, którym, którymi, którzy