synonim nazwa

odm. nazwa, nazw, nazwach, nazwami, nazwą, nazwę, nazwie, nazwo, nazwom, nazwy