synonim rzeczony

odm. rzeczony, nierzeczeni, nierzeczona, nierzeczoną, nierzeczone, nierzeczonego, nierzeczonej, nierzeczonemu, nierzeczony, nierzeczonych, nierzeczonym, nierzeczonymi, rzeczeni, rzeczona, rzeczoną, rzeczone, rzeczonego, rzeczonej, rzeczonemu, rzeczonych, rzeczonym, rzeczonymi