synonim singleton

odm. singleton, singletona, singletonach, singletonami, singletonem, singletonie, singletonom, singletonowi, singletonów, singletony